longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
ประกาศ ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
วิธีการปริ้นบัตรประจำตัวเข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
วิธีการปริ้นบัตรประจำตัวเข้าสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศ ผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ทั่วไป แยกตามวิชาเอก ) สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศสนามสอบ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ทั่วไป ) สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ทั่วไป ) สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศ!!! สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงาน กศน. ( กรณีพิเศษ ) ( ทั่วไป )
ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ทั่วไป )  สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
แก้ไขรายชื่อใหม่ ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศแล้ว!! สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย 1,381 อัตรา สมัครออนไลน์
กศน.แจงแนวทางการสรรหาบุคลากรสังกัด รวม 1,747 อัตรา ย้ํา รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส
ด่วน !! สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครู ศศช.) ปีพ.ศ.2563 จำนวน 207 อัตรา 
เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. จำนวน 10,438 อัตรา
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 32 อัตรา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 111 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 118 อัตรา
สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา
กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา
บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 36 อัตรา