longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 54 อัตรา
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 100 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 44 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชก
เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 แล้ว!!! สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565 (Paper&Pencil)
ถาม-ตอบ “การสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 38 ค. (2)” สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รับ 208 อัตรา สมัคร 1.2 แสนคน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 208 อัตรา
ประกาศแล้ว!! สำนักงาน กศน. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารา
สำนักงาน กศน. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศ
สำนักงาน กศน. ประกาศผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สำนักงาน กศน. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ   ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารศูนย์ปร
สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตำแหน่งประเกทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ    จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2565
สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 102 อัตรา
สำนักงาน กศน. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบข้าราชการ ทั้ง ๓ ประเภท
กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1,143 อัตรา
กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา