longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 แล้ว!!! สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565 (Paper&Pencil)
ถาม-ตอบ “การสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 38 ค. (2)” สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รับ 208 อัตรา สมัคร 1.2 แสนคน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 208 อัตรา
ประกาศแล้ว!! สำนักงาน กศน. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารา
สำนักงาน กศน. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศ
สำนักงาน กศน. ประกาศผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สำนักงาน กศน. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ   ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารศูนย์ปร
สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตำแหน่งประเกทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ    จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2565
สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 102 อัตรา
สำนักงาน กศน. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบข้าราชการ ทั้ง ๓ ประเภท
กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1,143 อัตรา
กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ และ สถานที่สอบ 2564
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 126 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 285 อัตรา
สำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 483 อัตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา
สำนักงาน ก.พ. ประกาศ การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน  ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2564 ( เฉพาะผู้สอบผ่านฯ ของสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ.)
สำนักงาน กศน. ประกาศผลสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา