longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
เตรียมตัวกันหรือยัง!!! หัวข้อวิชาที่ใช้ในการสอบ กทม. 1/2563
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่ว ภาค ก. พิเศษ (ของหน่วยงานราชการ)ไป
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา
ประกาศแล้ว!!! รายชื่อและสนามสอบ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พร้อมยัง!!! สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ตรวจสอบสถานะการสอบ และพิมพ์ใบสมัคร 13 ธันวาคม 2562
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา
กศน. เตรียมเปิดรับสมัครสอบครูกศน.ม.ค.-มี.ค.2563,กศน.WOW รวม 891 อัตรา
ดิศกุล รับนโยบายดูแลขวัญกำลังใจครู กศน....
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 355 อัตรา
เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2563 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 85 อัตรา
สมัครด่วน!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสรรหาข้าราชการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 12,778 อัตรา
รับสมัครเรียน !! ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องเป็นครู ก็สมัครได้
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครม. รับทราบและเห็นชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ต้องสอบผ่าน ภาค ก
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา