กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

 

เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2563 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2563 (สำหรับส่วนราชการ) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2563

ภาค ก พิเศษ คือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เหมือนกับการสอบ ภาค ก รอบทั่วไปที่เปิดสอบปีละครั้ง แต่จะต่างกันตรงที่ ภาค ก พิเศษ จะเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเปิดสอบภาค ก. พิเศษ โดยมีเงื่อนไขคือหากผู้สมัครสอบตำแหน่งต่างๆของส่วนราชการที่เปิดรับสมัครและผู้สมัครคนนั้นยังสอบไม่ผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. คุณต้องสอบให้ผ่านภาค ข หรือ ภาค ข ภาค ค (แล้วแต่หน่วยงานที่รับสมัครกำหนด) เสียก่อนจึงจะสามารถมีสิทธิสมัครเข้าสอบภาค ก พิเศษได้ และหากคุณสอบผ่านภาค ก พิเศษ คุณก็จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเหมือนกันกับการสอบ ภาค ก รอบทั่วไป และสามารถนำหนังสือรับรองฉบับนี้ใช้สอบกับหน่วยงานอื่นที่รับสมัครสอบจากผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ. แล้วได้ตลอดไปจนกว่า ก.พ. จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อธิบายตามภาพด้านล่าง

**ภาพจากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

ในขณะนี้ มีส่วนราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ และขอให้สำนักงาน ก.พ. จัดสอบภาค ก. พิเศษ ที่น่าสนใจและมีการเปิดรับสมัครสอบจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา คือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562

 

ขอขอบคุณ  ประกาศผลสอบ.comคำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64