longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา
เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 คาดเปิดรับสมัครสอบช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 นี้!!!
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตรา
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา
ประกาศแล้ว!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. ทั่วไป
ประกาศ!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. กรณีพิเศษ
ประกาศ!! เวลา และสถานที่  ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค  ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. กรณีบุคคลทั่วไป
ประกาศ!! ผังการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. กรณีบุคคลทั่วไป
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคใต้ ( แยกตามรายวิชา ) ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ทั่วไป )
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ( แยกตามรายวิชา ) ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ทั่วไป )
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ทั่วไป )
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (กรณีพิเศษ)
ประกาศ ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
วิธีการปริ้นบัตรประจำตัวเข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
วิธีการปริ้นบัตรประจำตัวเข้าสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศ ผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ทั่วไป แยกตามวิชาเอก ) สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศสนามสอบ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ทั่วไป ) สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ทั่วไป ) สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ประกาศ!!! สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงาน กศน. ( กรณีพิเศษ ) ( ทั่วไป )
ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ทั่วไป )  สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563