longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ และ สถานที่สอบ 2564
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 126 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 285 อัตรา
สำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 483 อัตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา
สำนักงาน ก.พ. ประกาศ การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน  ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2564 ( เฉพาะผู้สอบผ่านฯ ของสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ.)
สำนักงาน กศน. ประกาศผลสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กพ. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา (แบบแยกรายชื่อตามตำแหน่ง)
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2564 จำนวน 50 อัตรา
สำนักงาน กศน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 60 อัตรา ป.ตรี / หลายจังหวัด ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 5 – 14 พฤษภาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา
ข้อสอบ ก.พ. 64 ออกอะไรบ้าง ?
ด่วน !!! สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา