longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2564 แล้ว!!! 4,603 อัตรา สมัครสอบที่นี่!
ผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย กศน.ได้เฮ กศน. เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รวมไว้ให้แล้วลิงค์สมัครสอบ ก.พ.64 ลิงค์สมัคร Paper & Pencil ประจำปี 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ
เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 แล้ว!!! ภาค ก รอบทั่วไป ตั้งแต่ 3-24 กุมภาพันธ์ นี้
ก.พ. เปิดสมัครสอบภาค ก. 8 แสนที่นั่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 3-24 กุมภาพันธ์ นี้
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา
แจกฟรี!! รวมคลิปติวสอบ ภาค ก. กพ. ข้าราชการ กทม. ลิงค์เดียวจบ ครบทุกหัวข้อ
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตรา
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา
เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 คาดเปิดรับสมัครสอบช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 นี้!!!
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตรา
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา
ประกาศแล้ว!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. ทั่วไป
ประกาศ!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. กรณีพิเศษ
ประกาศ!! เวลา และสถานที่  ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค  ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. กรณีบุคคลทั่วไป
ประกาศ!! ผังการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. กรณีบุคคลทั่วไป
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคใต้ ( แยกตามรายวิชา ) ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ทั่วไป )
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ( แยกตามรายวิชา ) ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ทั่วไป )
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ทั่วไป )
ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (กรณีพิเศษ)