longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์จาก สำนักงาน ก.พ.
แนวข้อสอบก.พ. ภาค ก 2564 ฟรี! แบบทดสอบออนไลน์ (ทำเสร็จรู้คะแนนทันที)
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 500 ข้อ พร้อมเฉลย...
แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง เจาะข้อสอบพื้นฐานคณิตศาสตร์ 10 ข้อ {ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ รู้ผลทันที พร้อมเฉลย}
แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง เจาะข้อสอบพื้นฐานคณิตศาสตร์ 10 ข้อ {ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ รู้ผลทันที พร้อมเฉลย}
แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง เจาะข้อสอบอนุกรม 15 ข้อ {ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ รู้ผลทันที พร้อมเฉลย}
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. 2560 วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. 2561 วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก 2561 ฟรี! แบบทดสอบออนไลน์