ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ( แยกตามรายวิชา ) ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ทั่วไป )

ดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างตามวิชาเอก

เอกภาษาไทย

เอกภาษาอังกฤษ

เอกคณิตศาสตร์

เอกวิทยาศาสตร์

เอกการประกอบอาชีพ

เอกการพัฒนาสังคม

เอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เอกบริหารและจัดการเรียนรู้

เอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET