กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

 

เช้าวันนี้ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เดินทางมาให้กำลังใจและชี้แจงนโยบายและแนวทางการออกข้อสอบเพื่อสรรหาและสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงาน กศน. ต่อคณะกรรมการ ที่จะเข้าเก็บตัวตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันสอบ คือ วันที่ 22-23 สิงหาคม ทั้งนี้โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการชี้แจงและมอบนโยบาย ณ สคบศ.

ท่านเลขาธิการ กล่าวว่าแนวปฏิบัติในการออกข้อสอบในครั้งนี้ จะดำเนินการเหมือนเดิม คือ กรรมการที่มีหน้าที่ออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบทุกท่าน จะต้องถูกเก็บตัว ณ สคบศ. จนกระทั่งจะดำเนินการสอบจนแล้วเสร็จถึงจะมีสิทธิ์ออกจากที่กักตัว โดยทุกคนห้ามไม่ให้นำเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารทุกประเภทเข้าในการเก็บตัว และทุกคนจะต้องจับฉลากเพื่อกำหนดรายวิชาที่จะต้องออก โดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและข้อครหานินทาทั้งปวง ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการได้ใช้ดุลพินิจในการออกข้อสอบอย่าให้ยากหรือง่ายจนเกินไป

นอกจากนี้ เนื่องจากปีนี้มีจำนวนผู้สมัครสอบถึง 3 หมื่นกว่าคน ดังนั้นจึงต้องกำหนดสนามสอบ 6 สนามสอบ และทุกกระบวนการของการดำเนินการออกข้อสอบ การคัดเลือก การพิมพ์ การสอบต้องมีความรอบครอบ เป็นธรรม ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เชื่อถือได้และซื่อสัตย์สุจริต จึงเน้นย้ำคณะกรรมการทุกท่านให้รักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้ให้ดี นอกจากนี้ ทั้งท่านปลัดกระทรวง ฯ และท่านเลขาธิการ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ยอมสละภารกิจและเวลา เพื่อมาช่วยดำเนินการให้การนี้สำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา

   ปล.เนื่องจากมีหลายท่านสอบถามเข้ามาเรื่องสนามสอบและการประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ ผมขอให้ข้อมูลเท่าที่ผมมีตอนนี้นะครับ สนามสอบมี 6 สนาม คือ สนามสอบ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4. วิทยาลัยพาณิชยการราชดำเนิน 5. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 6. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ส่วนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามสนามสอบ ทั้งรอบกรณีพิเศษ ซึ่งกำหนดสอบในวันที่ 22 และรอบทั่วไปซึ่งกำหนดสอบในวันที่ 23 น่าจะประกาศได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ ต้องติดตามข่าวสารและประกาศจากทาง กจ. กศน.อย่างใกล้ชิดครับ

ที่มา 

Yothin Sommanonont

 

 คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64