บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 117 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
จำนวน 111 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย หรือวิศวกร (ระบบบริหารความปลอดภัย)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา และสำเร็จการศึกษาระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 117 อัตรา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 117 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
จำนวน 111 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย หรือวิศวกร (ระบบบริหารความปลอดภัย)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา และสำเร็จการศึกษาระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

Advertisements

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.aerothai.co.th/ หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา"

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ขอขอบคุณ  ประกาศผลสอบ.com/คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET