ศธ.เปิดศูนย์พักคอยให้ ครู-บุคลากร-ครอบครัว

กทม. 31 ก.ค.-ศธ.เปิด The Letter Park เมืองเอก เป็นศูนย์พักคอย ให้ ครู-บุคลากร-ครอบครัว ติดเชื้อโควิด-19 “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์”

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารห้องพัก และการบริหารจัดการของ The Letter Park เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักคอย ระบุขณะนี้มีบุคลากร ศธ.ติดเชื้อ จำนวน 1,748 คน รักษาหายแล้ว จำนวน 795 คน อยู่ระหว่างรักษาที่โรงพยาบาลและศูนย์พักคอยต่าง ๆจำนวน 953 คน และมีบางส่วนเสียชีวิต เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ครู บุคลากรในสังกัดรวมถึงครอบครัว จึงมี นโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์” ดูแลครู บุคลากร และครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดเตรียมสถานที่ หรือ ศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center : CIC) ให้บริการ

ซึ่งจากการตรวจสถานที่พบว่า The Letter Park มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 7 ไร่ ติดถนน 3 ด้าน เป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ห้องพักอาศัยขนาด 36 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบจะทำให้การพักคอยไม่อึดอัด และมีการดูแลตลอดจนส่งถึงมือแพทย์ หากครู และบุคลากร ศธ.ต้องการติดต่อขอรับบริการสามารถประสานผ่าน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) สายด่วนการศึกษา โทร.1579 .-สำนักข่าวไทย

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET