ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
ครูอาสาสมัครฯ การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา
ครูอาสาสมัครฯ ปอเนาะ จำนวน 5 อัตรา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร/ประกาศ

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET