สำนักงาน กศน. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 3 บรรณารักษ์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ตำแหน่งที่ นักจัดการงานทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 3 บรรณารักษ์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

 

พิกัดสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://goo.gl/maps/78Qtca4kDDY3mRd9A
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://goo.gl/maps/RsodNRAtGrrRyTvU9
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
https://goo.gl/maps/tW8WnQEVeHukwkjCA
อาคารเรียนรวม 3 (SC 3)
https://goo.gl/maps/8n1jxP6bNir5Q8HV9
อาคารยิมเนเซียม 4
https://goo.gl/maps/LP8VQenW3SSS3dEx7
อาคารยิมเนเซียม 5
https://goo.gl/maps/WL57NCD8HNPcUfDy5
ห้องสอบพิเศษ
https://goo.gl/maps/eVWZcRBrDr6jq49A7

 

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET