กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

21.  ระบบบัญชีไม่สมบูรณ์แบบมีความหมายอย่างไร
ก.  มีลักษณะการบันทึกบัญชีเหมือนกับระบบบัญชีคู่
ข.  ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นไม่มากนัก
ค.  ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบตามหลักบัญชีคู่
ง.   ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ตอบ  ค.

22.  ระบบบัญชีไม่สมบูรณ์แบบ  เมื่อรายการค้าเกิดขึ้นและบันทึกในสมุดรายวันแล้วอาจจะไม่มีการผ่านรายการแยกประเภทยกเว้นบัญชีใด
ก.  ยกเว้นบัญชีลูกหนี้เท่านั้น
ข.  ยกเว้นบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น
ค.  ยกเว้นบัญชีสินค้าคงเหลือเท่านั้น
ง.   ยกเว้นบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้เท่านั้น
ตอบ  ง.

23.  การคำนวณหากำไรขาดทุนในระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจใช้วิธีใด
ก.  เปรียบเทียบทุน
ข.  วิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ค.  เปรียบเทียบทุนและวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ง.   วิธีเดียวกับระบบบัญชีคู่
ตอบ  ค.

24.  ข้อใด  “ไม่ใช่”  รายการตัดบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
ก.  สินค้าส่งไปสาขา  -  สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่
ข.  สินค้าส่งคืนให้สำนักงานใหญ่  -  สินค้ารับคืนจากสาขา
ค.  เดินสะพัดสำนักงานใหญ่  -  เดินสะพัดสาขา
ง.   สาขาซื้อสินค้าเป็นเงินสด
ตอบ  ง.

25.  ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า
ก.  บันทึกรายการรวมไปกับการขาดทุนตามปกติ
ข.  บันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ
ค.  บันทึกรายการตามหลักบัญชีเดี่ยวหรือหลักบัญชีคู่ก็ได้
ง.   บันทึกรายการรวมหรือบันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ
ตอบ  ง.

26.  ข้อใด  “ไม่ใช่”  เป็นลักษณะของตัวแทน
ก.   เป็นใครก็ได้ที่มีความสามารถ
ข.   เป็นนิติบุคคล
ค.   มีสำนักงานในประเทศหรือต่างประเทศ
ง.    เป็นบุคคลธรรมดา
ตอบ  ก.

27.  กิจการผลิตกระดาษชำระยี่ห้อเจ๋งรวมกับกิจการผลิตกระดาษชำระยี่ห้อแจ๋วถือเป็นการรวมธุรกิจแบบใด
ก.  แนวตั้ง
ข.  แนวนอน
ค.  แบบผสม
ง.   แนวราบ
ตอบ  ข.

28.  ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจที่ไม่ถือเป็นต้นทุนได้แก่อะไร
ก.  ค่าธรรมเนียมผู้ริเริ่มก่อการ
ข.  ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ค.  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ง.   ค่าสอบบัญชี
ตอบ  ข.

29.  การปริวรรคเงินตราหมายถึงอะไร
ก.  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ข.  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค.  แลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปสกุลหนึ่ง
ง.   แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท
ตอบ  ง.

30.  หากซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  US$  1,000  อัตราแลกเปลี่ยน  US$  1  =  ฿  41.40  คิดเป็นเงินไทย  เพื่อตั้งเป็นเจ้าหนี้กี่บาท
ก.  21,400
ข.  31,400
ค.  41,400
ง.   51,400
ตอบ  ค.

 

ที่มา  https://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/webboard/viewtopic/336คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET

ประกาศสอบ
เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 แล้ว!!! สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565 (Paper&Pencil)
ถาม-ตอบ “การสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 38 ค. (2)” สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รับ 208 อัตรา สมัคร 1.2 แสนคน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 208 อัตรา
ประกาศแล้ว!! สำนักงาน กศน. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารา