ก.พ. เปิดสมัครสอบภาค ก. 8 แสนที่นั่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 3-24 กุมภาพันธ์ นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 800,000 ที่นั่ง รวม 12 ศูนย์สอบทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมไม่เกิน 30 บาท ตั้งแต่ 3-25 ก.พ. ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร)
  2. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต KTB Netbank (เข้าผ่านระบบสมัครสอบ) ในช่วงเวลา 00.00-20.00 น.
  3. ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ในช่วงเวลา 00.00-20.00 น.

ซึ่งการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

จำนวนที่นั่งใน 12 ศูนย์สอบทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี จำนวน 160,000 ที่นั่ง

ปทุมธานี จำนวน 60,000 ที่นั่ง

พระนครศรีอยุธยา จำนวน 50,000 ที่นั่ง

ราชบุรี จำนวน 50,000 ที่นั่ง

ชลบุรี จำนวน 60,000 ที่นั่ง

เชียงใหม่ จำนวน 64,000 ที่นั่ง

พิษณุโลก จำนวน 60,000 ที่นั่ง

นครราชสีมา จำนวน 56,000 ที่นั่ง

อุบลราชธานี จำนวน 60,000 ที่นั่ง

ขอนแก่น จำนวน 60,000 ที่นั่ง

สุราษฎร์ธานี จำนวน 50,000 ที่นั่ง

สงขลา จำนวน 70,000 ที่นั่ง

civil-servant-exam-2021-2

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้

  • การสมัครสอบจะเลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกได้เพียง 1 ศูนย์สอบ
  • ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบในวันใด ให้เป็นไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
  • ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้
  • เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET