กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันนั้น รัฐต้องจัดให้ไม่น้อยกว่ากี่ปี  (มาตรา 10)

  ก.    7  ปี 

ข.9  ปี 

ค.ค.  12 ปี 

ง.ง.  15  ปี

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น  รัฐต้องจัดให้ตั้งแต่เมื่อใด(มาตรา 10)

  ก.  ตั้งแต่แรกเกิด  หรือพบความพิการ

  ข.  ตั้งแต่  9  ขวบ  หรือพบความพิการ

  ค.  ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะ  หรือพบความพิการ

  ง.  ตั้งแต่สามารถทำงานได้  หรือพบความพิการ

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดในลักษณะใด (มาตรา 10)

  ก.  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ  โดยคำนึงถึงสภาพสังคม

  ข.  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ  โดยคำนึงถึงนโยบายรัฐบาล

  ค.  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ  โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

  ง.  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ  โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง

บิดา  มารดา  มีหน้าที่จัดให้บุตรได้รับการศึกษาภาคบังคับ ส่วนการศึกษาที่

นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยใด (มาตรา 11)

  ก.  นโยบายของรัฐบาล 

  ข.  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง

  ค.  สถานศึกษาและผู้สอน 

  ง.  ความพร้อมของครอบครัว

มารดาหรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาในเรื่องใด  (มาตรา 13)

  ก.  สนับสนุนจากรัฐในการอบรมเลี้ยงดู  และให้การศึกษา

  ข.  เงินอุดหนุนจากรัฐ  สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ค.  การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี  สำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา

  ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET


📌 แนวข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบก.พ. ภาค ก 2564 ฟรี! แบบทดสอบออนไลน์ (ทำเสร็จรู้คะแนนทันที)
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

📌 แนวข้อสอบ กศน.
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่6 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่5 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

📌 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย.
รีบแชร์ด่วน ลิงค์เดียวจบ!!! รวมลิงค์แนวข้อสอบครู พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครู จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 35 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย


📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ.

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6