กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

“เทพไท” ส.ส.ประชาธิปัตย์ ชงรัฐบาลเปลี่ยนวิธี แจก 5 พัน เยี ย ว ย าโควิด-19 ให้คนไทยทุกคน

เพื่อลดความเหลื่ อ ม ล้ำ เอาเกณฑ์คนมีเงิ น ในบัญชีไม่เกิน 1 แสน

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

เพื่อเยี ย ว ย า ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าด ของเชื้ อ ไวรั ส โควิด-19ของรัฐบาล

ว่า ถ้าดูตัวเลขจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 25 ล้านคน ทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรอง

และแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือ เพียง 9 ล้านคน

แม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยี ย ว ย า ที่ชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่น

ไม่เข้าเงื่อนไข แต่ได้รับผลกระทบ จึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าว

เช่น กลุ่มคนขับสามล้อ กลุ่มดารานักแสดง กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ และกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่ม

จึงทำให้เกิ ด เสีย ง วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น

เหมือนกับรัฐบาลเลือกปฎิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพ คนที่ถูกคัดกรองออกอีกจำนวน16ล้านคน

ย่อมเกิดความไม่พอใจรัฐบาล อย่ าง แน่นอน จึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรม อย่ าง ไม่มีที่ สิ้ น สุด

กระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบ และอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้

เพื่อเป็นการแก้ปัญห า ความเหลื่อมล้ำและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มอาชีพบางอาชีพ

จึงอย าก เสนอแนวทางแก้ปัญห า ให้กับรัฐบาล ในการเยี ย ว ย า ผู้คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าด ของเชื้ อ ไวรั ส โควิด-19

โดยไม่เลือกสาขาอาชีพ แต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดื อ ด ร้ อน ที่ไม่มีอันจะกิน ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยขอเสนอให้รัฐบาลเยี ย ว ย า ให้กับคนไทยทุกคน เดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา3-6เดือน

ซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณใกล้เคียงกัน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ และต้องหารายได้เลี้ ย ง ชีพด้วยตัวเอง

2.เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างๆ รวมยอดเงินทุกบัญชีมีเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอ ที่จะดำรงชีพอยู่ได้ในเวลา6เดือน

3.เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บ สำหรับการเลี้ยงชีพ

และไม่มีรายได้เหลือพอที่จะฝากเงินกับธนาคารได้

ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อนี้ และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้

รัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันที

ไม่ต้องมา วุ่ น ว าย กับการคัดกรองคุณสมบัติกันให้เสี ย เวลาของราชการ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว

โดยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎร์ และบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศ

ที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกัน จะไม่มีการ ถ ก เถี ยง หรือข้อสงสัยในเรื่องข้อมูล

คุณสมบัติ ความเหลื่ อ ม ล้ำ ของผู้ได้รับการเยี ย ว ย า จากรัฐบาล อย่ าง แน่นอน

“จึงอย าก จะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงวิธีการเยี ย ว ย า ผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับความเดื อ ด ร้ อน

จากการแพร่ระบ าด ของเชื้ อ ไวรั สโควิด-19ของรัฐบาลเสียใหม่

และยังไม่สายเกินไป ที่จะทบทวนวิธีการเยี่ ย ว ย า ดังกล่าว

ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยี ย ว ย า ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ ย าก ไ ร้ ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ในสถานการณ์การแพร่ระบ าด ของเชื้ อ ไวรั ส โควิด-19ในครั้งนี้อย่ าง เต็มที่” นายเทพไท กล่าว

ขอบคุณที่มา ข่าวสด



คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET

📌 แนวข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบก.พ. ภาค ก 2564 ฟรี! แบบทดสอบออนไลน์ (ทำเสร็จรู้คะแนนทันที)
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

📌 แนวข้อสอบ กศน.
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่6 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่5 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

📌 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย.
รีบแชร์ด่วน ลิงค์เดียวจบ!!! รวมลิงค์แนวข้อสอบครู พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครู จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 35 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย


📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ.

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6