กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงาน ก.ก.

สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขอให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลตำแหน่งว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้สำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 1/2562 

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 1/2562 จำนวน 50 อัตรา 

โดยแบ่งเป็นตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1) ระดับปฏิบัติงาน (ปวช.-ปวส.) :: 26 ตำแหน่ง 2) ระดับปฏิบัติการ (ป.ตรี) :: 24 ตำแหน่ง

 คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64