รีบโหลดเก็บไว้ด่วน!! แนวข้อสอบท้องถิ่น จำนวน 3 ชุด

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ชุดที่ 1 [คลิ๊ก]
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ข ชุดที่ 2 [คลิ๊ก]
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 [คลิ๊ก]


ขอขอบคุณ  ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ http://valrom.igetweb.com/

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET