กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

รีบแชร์เก็บไว้ด่วน!!! ลิงค์เดียวจบ  แนวข้อสอบ ผู้ช่วยรอบทั่วไป 11 กลุ่มวิชาเอก  และรอบพิเศษ ปีพ.ศ.2562

  รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา สำหรับการคัดเลือสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. 

ประกอบไปด้วย 11 กลุ่มวิชา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
5. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
6. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
8. กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม
9. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
10. กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้
11. กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

เอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ดังนี้
1) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
9) หลักการจัดการศึกษาของชุมชน

 

เร็วๆนี้จะแขวนลิงค์ข้อสอบแต่ละ สาขาวิชาให้ตามหัวข้อด้านบนครับคำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64