กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

เป็นเรื่องราวดีๆที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงานแล้วผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งดำเนินธุรกิจและให้บริการด้าน การจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มิความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวซั่น จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งลูกจ้างที่เปิดรับสมัคร
1.ลูกจ้างขับรถบรรทุกสี่ล้อ หกล้อ สิบล้อ จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง
-ลูกจ้างขับรถอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี

-วุฒิ ป.4 เป็นต้นไป อ่านออกเขียนได้ สัญชาติไทย
-มีใบอนุญาตขับรถประเภท ท.2 เป็นต้นไป

-มีประสบการในการขับรถบรรทุกมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-รู้เส้นทางในกรุงเทพ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด
-มีความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

2.ลูกจ้างลำเลียง จำนวนหลายอัตรา
คุณสมับติของผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง
-ลูกจ้างลำเลียงอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

-วุฒิ ป.4 เป็นต้นไป อ่านออกเขียนได้ สัญชาติไทย
-รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
-มีความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562 การสมัครผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและดาวน้เหลดใบสมัครได้ที่ web site http://www.thpd.co.th/ และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ ฝ่ายอำนวยการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210 โทรคัพท 0-2831-3704 ต่อ 110 หรอ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ ในวันและเวลาทำการปกติ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นด้นไป

-ขอขอบคุณ ratchakarnjobsคำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64