ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร
เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 รายชื่อตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 5 ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 6 ผังที่นั่งสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
แผนที่การเดินทาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)


คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET
 
📌 แนวข้อสอบ กศน.

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ชุดที่ 1
📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6