กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community)
พร้อมเฉลย

1. PLC มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. Professional Learn Community
ข. Professional Learning Communication
ค. Professional Learning Community
ง. Profile Learning Community

2. PLC ทางการศึกษาย่อมาจากอะไร
ก. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ข. ชุมชนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ค. ชุมชนการเรียนรู้เพื่อชุมชน
ง. ชุมชนแห่งการเรียนรู้

3. บิดาแห่ง PLC หรือ Professional Learning Community คือใคร
ก. Bloom Taxonomy
ข. John Duey
ค. Sixmand Force
ง. Richard Dufour

4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือข้อใด
ก. การรวมตัว รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. การรวมตัว รวมใจ ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค. การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง. การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักเรียน ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. Take a baby steps มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ข. การวางแผนด้วยความร่วมมือ
ค. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง
ง. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ


6. Plan Cooperatively มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ข. การวางแผนด้วยความร่วมมือ
ค. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง
ง. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ

7. Set high expectations มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ข. การวางแผนด้วยความร่วมมือ
ค. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง
ง. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ

8. Start small มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ข. การวางแผนด้วยความร่วมมือ
ค. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง
ง. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ

9. Log book ใน PLC ตรงกับข้อใด
ก. Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาการสอน
ข. Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ค. Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
ง. Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาสังคม

10. Active Learning ตรงกับข้อใด
ก. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ
ข. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิด
ค. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป
ง. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนและครูได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปคำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET

📌 แนวข้อสอบกพ.
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 500 ข้อ พร้อมเฉลย...

📌 แนวข้อสอบ กศน.
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่6 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่5 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

📌 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย.
รีบแชร์ด่วน ลิงค์เดียวจบ!!! รวมลิงค์แนวข้อสอบครู พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครู จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 35 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย


📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ.

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6