longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ
โหลดเก็บไว้ แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ข้อสอบว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รีบแชร์เก็บไว้ด่วน!! สรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542